Thần y Hoa Đà đúc kết lại cho chúng ta 4 điều cấm kỵ tuyệt đối khi ngủ, tránh 'ôm bệnh vào người'

Thần y Hoa Đà đúc kết lại cho chúng ta 4 điều cấm kỵ tuyệt đối khi ngủ, tránh "ôm bệnh vào người"

Mỗi người chúng ta trung bình dành một phần ba cuộc đời cho việc ngủ, tuy nhiên không phải ai cũng biết ngủ đúng cách để có một cơ thể khỏe mạnh. Một danh y thời xưa là Hoa Đà, trong suốt quá trình chăm sóc bệnh nhân, ông đã đúc kết ra 4 điều cấm kỵ khi ngủ để đảm bảo sức khỏe:

1 2 3 4 5