Phận đời cay đắng ít biết của Lê Công Tuấn Anh trước khi qua đời

Phận đời cay đắng ít biết của Lê Công Tuấn Anh trước khi qua đời

Lê Công Tuấn Anh (1967 – 1996) từng là một gương mặt diễn viên xuất sắc và nổi tiếng nhất của điện ảnh Việt Nam thập niên 90. Giữa lúc sự nghiệp đang lên cao, tài năng đang được khẳng định thì anh tự vẫn mang theo nhiều uẩn khúc không thể giải đáp.

1 2 3 4 5