Là VỢ CHỒNG, hãy cứ giả khờ mà BAO DUNG hết thảy như thế này nhé

( PHUNUTODAY ) - Hãy lắng nghe lời phật dạy về tình nghĩa vợ chồng.

 

TAGS:

Huyền Trang/Khoevadep