Uổng phí một đời vợ chồng nếu không biết câu chuyện Đức Phật từng nói với người muốn ly hôn

 Uổng phí một đời vợ chồng nếu không biết câu chuyện Đức Phật từng nói với người muốn ly hôn

Người ta vẫn nói vợ chồng là duyên nợ từ kiếp trước. Vậy thực sự có kiếp trước thật hay không để đến kiếp này nên duyên vợ chồng? Và ở kiếp này, ở được hay đi thì ai trong số họ là duyên, ai trong số họ là nợ? ai trong số họ hạnh phúc? ai trong số họ khổ đau?

1 2 3 4 5
27.69°C
25.18°C - 28.43°C mưa vừa
29-06-2017 25.76°C - 31.52°C mưa vừa
30-06-2017 25.59°C - 33.69°C mưa vừa
01-07-2017 28°C - 34.52°C mưa nhỏ