Cô gái mang thai 6 tháng, treo cổ tự tử: Cha cho rằng có uẩn khúc, liên quan trực tiếp đến con rể

Cô gái mang thai 6 tháng, treo cổ tự tử: Cha cho rằng có uẩn khúc, liên quan trực tiếp đến con rể

"Nó không có những biểu hiện như người chết vì treo cổ tự vẫn. Khi gia đình tôi hỏi con gái mình đã chết như thế nào, Hào miêu tả nó đã treo cổ ở cửa sổ ở tư thế quỳ...", những điều này khiến ông cho rằng cái chết của con mình có uẩn khúc, liên quan trực tiếp đến con rể.

1 2 3 4 5 6