Bức thư xúc động cha gửi cho con gái sắp lên xe hoa

Bức thư xúc động cha gửi cho con gái sắp lên xe hoa

"Chuyện đời như nước chảy hoa trôi mà thôi. Khi con vui, con phải nghĩ rằng niềm vui này không phải vĩnh cửu. Khi con đau khổ, con hãy nghĩ nỗi đau này cũng không thể trường tồn mãi mãi" - đó là tâm sự của người cha viết cho con gái của mình.

1 2 3 4 5