5 người phụ nữ độc ác nhất lịch sử Trung Quốc

5 người phụ nữ độc ác nhất lịch sử Trung Quốc

Lã Hậu, Võ Tắc Thiên, Châu Tín là những người đàn bà đáng sợ nhất Trung Quốc trong thời kỳ phong kiến. Nhiều người phải rùng mình khiếp sợ vì những thủ đoạn tàn độc chốn hậu cung.

1 2 3 4 5
27.69°C
25.18°C - 28.43°C mưa vừa
29-06-2017 25.76°C - 31.52°C mưa vừa
30-06-2017 25.59°C - 33.69°C mưa vừa
01-07-2017 28°C - 34.52°C mưa nhỏ