Đàn ông bênh vợ mới thực là đàn ông khôn!

Đàn ông bênh vợ mới thực là đàn ông khôn!

Phụ nữ về nhà chồng thì chỉ có một mình chồng yêu thôi, nhất là lấy chồng xa càng thua thiệt trăm bề... Vì thế, hơn ai hết, đàn ông phải thương và biết... bênh vợ!

1 2 3 4 5
27.11°C
22.97°C - 26.36°C mưa nhỏ
28-10-2016 23.16°C - 31.6°C mưa nhỏ
29-10-2016 20.55°C - 28.14°C mưa nhỏ
30-10-2016 17.13°C - 24.28°C mưa nhỏ