24.47°C
15.6°C - 27.28°C trời trong
09-12-2016 11.44°C - 26.81°C trời trong
10-12-2016 11.84°C - 26.76°C trời trong
11-12-2016 12.86°C - 25.25°C trời trong