Hoàng đế hoang dâm lập kỷ lục 'mây mưa' nghìn lần trong 27 ngày tại vị

Hoàng đế hoang dâm lập kỷ lục "mây mưa" nghìn lần trong 27 ngày tại vị

Lưu Hạ hay còn gọi Xương Ấp Vương (92 TCN - 59 TCN) là vị hoàng đế thứ 9 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, chỉ tại vị 27 ngày năm 74 TCN nhưng đã làm tổng cộng 1127 chuyện hoang dâm tày đình, xấu xa, làm rối loạn cung cấm; bình quân mỗi ngày làm 4 việc bừa bãi (sách Hán Thư có chép).