21.22°C
20.46°C - 23.34°C mây rải rác
05-12-2016 18.99°C - 24.07°C mưa nhỏ
06-12-2016 15.65°C - 22.46°C ít mây
07-12-2016 9.34°C - 21.67°C trời trong