1 2 3 4 5
Cách búi tóc đơn giản ngay tại nhà

Cách búi tóc đơn giản ngay tại nhà

Búi tóc không cần đòi hỏi quá nhiều công đoạn cũng như các bước thực hiện, chỉ cần vài độc tác đơn giản, các bạn đã tự tạo cho mình cách búi tóc đơn giản ngay tại nhà rồi nhé!

22.64°C
25.06°C - 25.06°C
26-09-2016 24.54°C - 31.88°C trời trong
27-09-2016 23.81°C - 32.41°C mưa nhỏ
28-09-2016 25.96°C - 32.01°C mưa vừa
23.79°C
24.31°C - 24.31°C mây rải rác
26-09-2016 23.79°C - 31.38°C mưa vừa
27-09-2016 24.86°C - 30.76°C mưa vừa
28-09-2016 24.28°C - 29.86°C mưa vừa
21.94°C
21.94°C - 21.94°C mưa nhỏ
26-09-2016 21.25°C - 29.71°C mưa nhỏ
27-09-2016 23.81°C - 32.41°C mưa vừa
28-09-2016 24.01°C - 27.31°C mưa vừa
25.44°C
25.44°C - 25.44°C
26-09-2016 25.37°C - 31.19°C ít mây
27-09-2016 24.51°C - 31.46°C mưa nhỏ
28-09-2016 25.06°C - 32.16°C mưa vừa
21.59°C
21.91°C - 21.91°C mưa nhỏ
26-09-2016 21.54°C - 29.03°C mưa nhỏ
27-09-2016 22.96°C - 29.26°C mưa vừa
28-09-2016 22.38°C - 25.71°C mưa vừa
24.34°C
24.34°C - 24.34°C ít mây
26-09-2016 23.93°C - 28.38°C ít mây
27-09-2016 25.46°C - 30.31°C trời trong
28-09-2016 24.71°C - 30.96°C mưa nhỏ