Những bài tập Yoga giúp giảm cân hiệu quả nhất

Những bài tập Yoga giúp giảm cân hiệu quả nhất

Người xưa có câu “nhất dáng, nhì da”, câu nói này đối với con gái hiện đại mà nói thì vẫn rất chuẩn mực. Vậy để giúp các chị em có được hình tuyệt đẹp, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những bài tập Yoga giúp giảm cân hiệu quả nhất.

1 2 3 4 5
31.28°C
26.12°C - 33.31°C trời trong
27-09-2016 23.81°C - 32.41°C mưa nhỏ
28-09-2016 25.96°C - 32.01°C mưa vừa
29-09-2016 24.97°C - 29.84°C mưa lớn
31.38°C
25.83°C - 33.05°C mưa vừa
27-09-2016 24.86°C - 30.76°C mưa vừa
28-09-2016 24.28°C - 29.86°C mưa vừa
29-09-2016 25.22°C - 31.89°C mưa nhỏ
29.88°C
24.48°C - 31.75°C mưa nhỏ
27-09-2016 23.81°C - 32.41°C mưa vừa
28-09-2016 24.01°C - 27.31°C mưa vừa
29-09-2016 22.17°C - 30.59°C mưa nhỏ
31.13°C
25.72°C - 32.56°C ít mây
27-09-2016 24.51°C - 31.46°C mưa nhỏ
28-09-2016 25.06°C - 32.16°C mưa vừa
29-09-2016 26.47°C - 29.49°C mưa lớn
29.48°C
24.2°C - 30.98°C mưa nhỏ
27-09-2016 22.96°C - 29.26°C mưa vừa
28-09-2016 22.38°C - 25.71°C mưa vừa
29-09-2016 23.11°C - 31.24°C mưa vừa
28.48°C
26.07°C - 28.51°C ít mây
27-09-2016 25.46°C - 30.31°C trời trong
28-09-2016 24.71°C - 30.96°C mưa nhỏ
29-09-2016 24.22°C - 29.59°C mưa nhỏ