Tiên tri Vanga phán rằng: Năm 2017, thảm họa lớn sẽ xảy ra

Tiên tri Vanga phán rằng: Năm 2017, thảm họa lớn sẽ xảy ra

Theo lời tên đoán của Vanga mới được hé lộ thì trong năm 2017, thảm họa lớn sẽ xảy ra. Nhân loại vẫn chưa có hòa bình. Chiến tranh sẽ nổ ra từ phía Đông và trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, sẽ có nhiều người chết.

1 2 3 4 5
26.34°C
26.34°C - 26.34°C ít mây
23-06-2017 25.35°C - 36.42°C mưa nhỏ
24-06-2017 27.22°C - 34.59°C mưa vừa
25-06-2017 26.23°C - 34.26°C mưa vừa