Tử vi tuổi Tý năm 2018

Tử vi tuổi Tý năm 2018

Người tuổi Tý sẽ có danh tài song tiến trong năm 2018, mọi chuyện trong năm diễn ra tương đối thuận lợi. Có chuyện xấu thì có quý nhân giúp đỡ, nhưng đôi khi đang chuyện tốt lại bị dở dang,vì thế cần biết điểm dừng kịp thời.

Tử vi tuổi Hợi năm 2018

Tử vi tuổi Hợi năm 2018

Bước sang năm 2018, người tuổi Hợi không khắc hay hình Thái Tuế nên vận trình hanh thông, lại thêm Thiên Hỷ và Thiếu Dương cát tinh trợ lực nên cuộc sống từng bước ổn định trên mọi phương diện. Tuy nhiên, bên cạnh đó có hung tinh vây hãm, vận trình có trở lực nhất định.

1 2 3 4 5