6 lý do khiến đàn ông thích tình 1 đêm

6 lý do khiến đàn ông thích tình 1 đêm

Tình 1 đêm được ví như một chuyến tàu nhanh, mang lại nhiều cảm xúc. Cũng có nhiều lý do để các ông thích tình 1 đêm, nhưng có thể tổng kết từ 6 lý do “kinh điển” dưới đây.