Nếu bạn đã từng mất đi người thân yêu nhất thì hãy nên đọc câu chuyện này!

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống này rất khó để đánh giá ai...Bởi vì bạn không thể hiểu được cuộc sống của họ như nào và những gì họ đang trải qua.

 

Huyền Trang/Khoevadep