Trước khi xét nghiệm máu không nên làm gì?

Trước khi xét nghiệm máu không nên làm gì?

Nhiều người trước khi đi xét nghiệm máu vẫn có những thói quen không tốt làm ảnh hưởng đến kết quả xét nhiệm. Để có được kết quả xét nghiệm phản ánh được chính xác tình trạng sức khỏe, trước khi đi làm xét nghiệm bạn cần lưu ý tránh làm những điều sau đây.

1 2 3 4 5