Vạn sự trên đời đều xét đến chữ duyên

Vạn sự trên đời đều xét đến chữ duyên

Tan hay hợp, gặp gỡ hay chia li trong cuộc sống con người đều theo quy luật, cũng như đã được tạo hóa đã an bài. Đôi khi, có muốn đi ngược lại cũng chẳng được, cưỡng cầu cũng không xong. Suy cho cùng, thì cuộc sống vẫn phụ thuộc vào từ Duyên, và Vạn sự trên đều cũng đều ở một chữ Duyên.

Im lặng cũng là một kiểu trí tuệ

Im lặng cũng là một kiểu trí tuệ

Nước sâu thì chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Con người ta mất 2 năm để học nói, thế nhưng mất cả đời để học im lặng.

1 2 3 4 5